KSČ – KSČM = ČSSD aneb kariérní a skalní komunisté

neděle 16. květen 2010 09:55

Dnešní moderní evropská levice je sdružena v Socialistické internacionále. Socialistická internacionála je celosvětová organizace sdružující sociálně demokratické strany a strany demokratického socialismu- definuje sociální demokracii jako ideální formu (liberální) demokracie, která je schopná řešit společenské problémy, které vytváří neregulovaný kapitalismus.. SI zdůrazňuje následující principy lidského společenství :

  • Svoboda. Princip svobody zajišťuje svobodu jednotlivce, ale i svobodu člověka uvnitř společenství. Každý člověk má právo chovat se a konat tak, aby mohl nejlépe dosáhnout svých individuálních cílů a naplnit a využít své schopnosti a možnosti. Právo na svobodnou vůli v chování a jednání musí být zachováno pro každého, realizací tohoto práva jedním člověkem nesmí být omezeno toto právo u jiného člověka. Zachování svobody pro každého člověka uvnitř lidského společenství je možné pouze v případě, že lidstvu jako celku se podaří v dlouhověkém zápase osvojit si vlastní historii a zajistit, aby žádný člověk nebyl na základě různosti společenské vrstvy, pohlaví, náboženství nebo rasy omezen na svých svobodách.
  • Rovnost a spravedlnost. Princip rovnosti zaručuje stejnou vážnost všech lidských bytostí a je základním předpokladem pro svobodný vývoj každé lidské osobnosti. Základní ekonomická, sociální a kulturní rovnost uvnitř společenství je nezbytná pro společenskou rozmanitost a sociální rozvoj. Princip spravedlnosti ve společenství se řídí principem rovnosti a principem svobody. Znamená rovnost v právech a příležitostech a požaduje vyrovnávání fyzických, mentálních a apriorních sociálních nerovností, stejně jako osvobození od absolutní závislosti na vlastnících výrobních prostředků nebo držitelích politické moci.
  • Solidarita. Solidarita je všezahrnující a globální. Je praktickým projevem lidské humanity, lidskosti a schopnosti soucítění s obětmi nespravedlnosti a nerovnosti. Solidarita je oprávněně vyzdvihována a oslavována všemi významnými humanistickými tradicemi. V současné době s bezprecedentní vzájemnou závislostí mezi jednotlivci a národy nabývá solidarita ještě většího významu, protože je nezbytná pro samotné přežití lidstva.

Když si porovnáme výše popsané principy sociálního demokratismu s programem a návrhy zákonů ČSSD, uhodí nás do očí naprostý nesoulad. V programu ČSSD nenajdeme žádnou rovnost šancí, svobodu nebo spravedlnost. Zato v něm najdeme rovnostářství, omezování svobod jednotlivců, nespravedlivé přerozdělování, zvýhodňování vyvolených a dokonce i třídní nenávist. Ano, současná česká sociální demokracie má program a metody naprosto shodné s komunisty. Jak je to možné a jak k tomu došlo?

Příčinu lze nalézt v polistopadovém vývoji. KSČ měla před rokem 1989 širokou členskou základnu.1,7milionů členů. Byli mezi nimi tzv. skalní komunisté, kteří stranu neopustili ani po roce 1989 a kteří patřili k menší části strany a dnes se jmenují KSČM. Tito lidé zastávali většinou funkce ve stranických aparátech strany. Větší skupina byla složena z tzv. kariérních komunistů, kterým nevadily zločinecké metody KSČ a kteří využívali rudých knížek ke kariérnímu postupu a získávání výhod nad ostatními občany. Tito lidé většinou zastávali vedoucí funkce ve státních firmách a organizacích, na úřadech a podobně.Po listopadu KSČ houfně opouštěli, protože členství jim naopak kariéru znemožňovalo. Ti nejlépe situovaní s nejlepšími kontakty opustili politiku nadobro a pustili se do privatizací, podnikání a získávání majetku, který byl v podstatě bez ochrany. Dnes jsou z nich úctyhodní podnikatelé a dávno za vodou. Ti méně schopní, jejichž hlavní kvalifikací byla rudá knížka se přestávali bát ulice a začali se znovu rozhlížet, kam se vydat a kde získat ztracené výhody..

Po listopadu obnovila činnost česká sociální demokracie v čele s Jiřím Horákem. A zde vycítili bývalí kariérní komunisté obrovskou příležitost. Postupně vstupovali do ČSSD, začali stoupat po příčkách výš a výš. Zbavili se Jiřího Horáka a lidí, kteří stranu drželi při životě z emigrace. Také se jim podařilo zmocnit se majetku předúnorové ČSSD a přitom se jim podařilo okrást i věhlasného advokáta, kterému se za jeho služby odvděčili tím, že jej zničili, což je varováním pro každého, kdo se s nimi dá do spolku. Tuto smečku neschopných a zároveň všehoschopných podivných existencí pozvedl a dokázal držet na uzdě Miloš Zeman, který je přivedl dokonce do vlády. Později tyto exoty barvitě popsal v knize „Jak jsem se mýlil v politice“. Úpadek nastal za Vladimíra Špidly, který dal ministerská křesla lidem bez vzdělání, kvalifikace, zkušeností a charakteru. Železničář Gross, právník Sobotka (jako ministr financí - naprosté jelito) Škromach, Palas, Součková. Preference šly dolů ke 12ti procentům, sestava to byla opravdu tragická. Špidla byl odejit, nastoupil Gross, geniální to stratég v obchodu s akciemi.. Obrat nastal příchodem Paroubka, buldozera české politiky. Ze začátku se líbil mnoha lidem, zdálo se, že sociální demokracie poroste a ovládne politickou scénu. Pak ovšem narazila na limity kvality členské základny, svého vedení a samotného Paroubka.

Jirkovi stoupla sláva do hlavy a začal blábolit o vyšší moci, která jej předurčila vládnout. Také neodolal chlubení na co všechno má. Jeho životní partnerka přestala být dostatečně atraktivní a dopadla v podstatě jako advokát Altner. Co je však nejhorší, stranu přeměnil na partaj, která používá stejné metody a má stejné cíle jako KSČM. Kruh se uzavřel a máme tady dvě strany se shodným programem, stejným cílem a původní členskou základnou – KSČSSD. Ale v tomto složení  daleko silnější, jelikož mnoho voličů sociálně demokratického smýšlení jim dají hlas, aniž by tušili že volí v podstatě komunisty. Naštěstí jich den za dnem ubývá a šance na znovuobnovení autentické sociální demokracie v Česku tu stále je, aniž by bylo nutné prodělat další čtyři roky úpadku, zadlužování, násilí a rozpadu soudržnosti společnosti, jak to vidíme v Řecku.

Miroslav Frank

Miroslav Frank

Miroslav Frank

Jsem zastáncem sociálního státu, v jehož čele stojí lidé kteří nekradou, nelžou, drží dané slovo a jsou slušní k opozici.

Sport mne naučil, že pokud chci zvítězit, musím zatnout zuby a makat. Medaile se po závodech nepřerozdělují.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené blogy